फेदीखोला गाउँपालिका
२६ बैशाख २०७८, आइतबार
समपुरक कोष १७,६५,०००.००
समपुरक कोष १,१४,५१,०००.००
समपुरक कोष १२,०००.००
सर्केटारी–गलेम–पञ्चासे भिरको ट्रयाक जोड्ने १०,००,०००.००
सुरक्षा व्यवस्थापन २,००,०००.००
स्वास्थ्य बाल प्रतियोगीता २,५०,०००.००
पारिकाबारी साहुथर सम्रेश मोटरबाटो निर्माण १,००,०००.००
वातावरणिय प्रभाव मुल्याङ्कन २,९७,८५८.००
गाउँपालीका जग्गा खरीद
वार्ड कार्यालय–४, जग्गा खरिद ९,००,०००.००

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/phedikholamungov/public_html/inclds/foot.inc.php on line 6
हामीसंग जोडिनुहोस् :  
© २०७३-२०७७ फेदीखोला गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय । सर्वाधिकार सुरक्षित
Powered By : IT Dpart, Phedikhola RM