फेदीखोला गाउँपालिका
२६ बैशाख २०७८, आइतबार
विना कृषि फर्म (विनु गरुङ) -फेदिखोला -१ हाते ट्रयाक्टर (डिजेल)
लेखनाथ पराजुली हाते ट्रयाक्टर (डिजेल) -फेदिखोला -१ हाते ट्रयाक्टर (पेट्रोल)
अमर सेवा बालगृह (दण्डपानी परजुली)-फेदिखोला -१ हाते ट्रयाक्टर (डिजेल)
कुडुले दामगाडे कृषक समुह(दानजंग गुरुङ)-फेदिखोला -१ हाते ट्रयाक्टर (डिजेल)
कर्मिडाडा कृषक समुह (विजय गुरुङ)-फेदिखोला -१ हाते ट्रयाक्टर (डिजेल)
आधारभुत कृषक समुह नैखु (श्याम ब. क्षेत्री)-फेदिखोला -१ हाते ट्रयाक्टर (डिजेल)
आयरपानी होम स्टे कृषक समुह (सपना गुरुङ)-फेदिखोला -१ हाते ट्रयाक्टर (डिजेल)
वेरोजगार कृषक समुह ( धन ब. खड्का)-फेदिखोला -१ हाते ट्रयाक्टर (डिजेल)
खिम बहादुर कुँवर-फेदिखोला -१ हाते ट्रयाक्टर (डिजेल)
अक्राङ्ग कृषक समुह ( राजकुमार गुरुङ)-फेदिखोला -१ हाते ट्रयाक्टर (डिजेल)

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/phedikholamungov/public_html/inclds/foot.inc.php on line 6
हामीसंग जोडिनुहोस् :  
© २०७३-२०७७ फेदीखोला गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय । सर्वाधिकार सुरक्षित
Powered By : IT Dpart, Phedikhola RM