EN | NP
सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र
छरछरे लिफ्टिङ खानेपानी योजनाको निर्माणको लागी प्रकाशित बोलपत्र सम्बन्धि कागजात
प्रकाशित मिति - २०८०-०८-०८

फेदीखोला मिरुडाँडा नुवाकोट सडकको स्लातरोन्नति गर्ने कार्यको बोलपत्र सम्बन्धि कागजात
प्रकाशित मिति - २०८०-०५-०७

कुभिण्डे मट्टिखान नुवाकाेट सडकको राम्चेडाँडा कोठे गाउँ खण्ड स्तरोन्नति गर्ने कार्यको बाेलपत्र सम्बन्धि कागजात
प्रकाशित मिति - २०८०-०५-०७

फेदीखोला गाउँपालिका अन्तर्गतका श्री चण्डीडाँडा मा.वि. को विद्यालय भवन निर्माण/सुधारका लागी बोलपत्र सम्बन्धी कागजात
प्रकाशित मिति - २०८०-०४-३०

फेदीखोला गाउँपालिका अन्तर्गतका श्री जनआदर्श मा.वि.को विद्यालय भवन निर्माण/सुधारका लागी बोलपत्र सम्बन्धी कागजात
प्रकाशित मिति - २०८०-०४-३०

फेदीखोला मिरुडाँडा नुवाकोट सडक मर्मत संभारको लागी प्रकाशित बोलपत्र डकुमेन्ट
प्रकाशित मिति - २०७९-११-२१