२८ साउन २०७९, शनिबार
कुभिण्डे मट्टिखान नुवाकोट सडकको गुर्दुम वडा कार्यालय सडक खण्डको स्तरोन्नती गर्ने बारेको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना
लागु मिति : २०७७-१०-१४
अन्तिम मिति : २०७७-११-१४

कुभिन्डे-मट्टीखान सडकको स्तरउन्नति सम्बन्धि बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना
लागु मिति : २०७५-११-१२
अन्तिम मिति : २०७५-१२-१३

खड्केटारी-बागे-पंचासे दोबिल्ला सडक र सर्केटारी-आरुखर्क सडकको स्तरोन्नति सम्बन्धि बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना
लागु मिति : २०७७-०८-०७
अन्तिम मिति : २०७७-०९-०७

खड्केटारी-बागे-पंचासे दोबिल्ला सडक र कुभिन्डे-मट्टीखान सडकको सुधार सम्बन्धि बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना
लागु मिति : २०७५-१२-२५
अन्तिम मिति : २०७६-०१-२५

औषधि र मेडिकल सामानको खरिद सम्बन्धी सुचना
लागु मिति : २०७७-०८-१५
अन्तिम मिति : २०७७-०८-२९

कृषि एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सुचना
लागु मिति : २०७७-०९-२७
अन्तिम मिति : २०७७-१०-२८

झो‍.पु.हरुको स्टील पार्टस फेब्रिकेशन गरी सप्लाइ गर्ने कार्य
लागु मिति : २०७८-११-१५
अन्तिम मिति : २०७८-१२-१५

खड्केटारी-बागे-पंचासे दोबिल्ला सडक, कुभिन्डे-मट्टिखान सडक र सर्केटारी-आरुखर्क सडकको सुधार सम्बन्धि बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना
लागु मिति : २०७६-०८-१८
अन्तिम मिति : २०७६-०९-१७

खड्केटारी-बागे-पंचासे दोबिल्ला सडकको स्तरउन्नति सम्बन्धि बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना
लागु मिति : २०७५-१०-१९
अन्तिम मिति : २०७५-११-१०

गाउपालिकाको प्रसाशनिक भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना.jpg
लागु मिति : २०७७-०६-१९
अन्तिम मिति : २०७७-०७-०४

हामीसंग जोडिनुहोस् :  
© २०७३-२०७७ फेदीखोला गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय । सर्वाधिकार सुरक्षित
Powered By : IT Dpart, Phedikhola RM