२८ साउन २०७९, शनिबार
अनुदानमा आधारित विद्युतिय चुल्हो वितरण सम्बन्धी सूचना
लागु मिति : २०७७-०८-२६
अन्तिम मिति : -

अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा दिन इच्छुक महानुभावहरुलाई सुचना
लागु मिति : २०७७-०८-२९
अन्तिम मिति : -

आवास निर्माणका लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना
लागु मिति : २०७४-०७-२३
अन्तिम मिति : -

उपभोक्ता लागत साझेदारी सम्बन्धी सुचना
लागु मिति : २०७६-०९-१०
अन्तिम मिति : २०७६-१०-०६

कामका लागि पारिश्रामिक कार्यक्रममा सहभागी हुनेबारे सुचना
लागु मिति : २०७६-०२-१९
अन्तिम मिति : २०७६-०२-२६

कृषि समुह सुचिकृत हुनेबारे सुचना
लागु मिति : २०७५-०९-३०
अन्तिम मिति : -

कोभिड १९ बारे अत्यन्त जरुरी सुचना
लागु मिति : २०७७-०७-०३
अन्तिम मिति : -

खाद्यान्नको लागि रोजगार सम्बन्धमा सुचना
लागु मिति : २०७७-०१-२६
अन्तिम मिति : -

पूर्ण सरसफाई वडा सम्बन्धि सुचना
लागु मिति : २०७५-०२-२८
अन्तिम मिति : -

कृषिका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धि सुचना
लागु मिति : २०७५-०१-१०
अन्तिम मिति : २०७५-०१-२०

हामीसंग जोडिनुहोस् :  
© २०७३-२०७७ फेदीखोला गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय । सर्वाधिकार सुरक्षित
Powered By : IT Dpart, Phedikhola RM