फेदीखोला गाउँपालिका
२६ बैशाख २०७८, आइतबार
सुचना / बोलपत्र
खड्केटारी-बागे-पंचासे दोबिल्ला सडकको स्तरउन्नति सम्बन्धि बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना प्रकाशित मिति - २०७५-१०-०९ अन्तिम मिति - २०७५-१०-२९
कुभिन्डे-मट्टीखान सडकको स्तरउन्नति सम्बन्धि बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना प्रकाशित मिति - २०७५-११-१२ अन्तिम मिति - २०७५-१२-०३
बहुउद्देश्यिय सभाहलको निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना प्रकाशित मिति - २०७५-१२-०७ अन्तिम मिति - २०७६-०१-०८
खड्केटारी-बागे-पंचासे दोबिल्ला सडक र कुभिन्डे-मट्टीखान सडकको सुधार सम्बन्धि बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना प्रकाशित मिति - २०७५-१२-२५ अन्तिम मिति - २०७६-०१-१५
वडा न १ को कार्यालय निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना प्रकाशित मिति - २०७६-०४-२३ अन्तिम मिति - २०७६-०५-२२
खड्केटारी-बागे-पंचासे दोबिल्ला सडक, कुभिन्डे-मट्टीखान सडक र सर्केटारी-आरुखर्क सडकको सुधार सम्बन्धि बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना प्रकाशित मिति - २०७६-०८-१८ अन्तिम मिति - २०७६-०९-०३
गाउँपालिकाको प्रसाशनिक भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना प्रकाशित मिति - २०७७-०६-१९ अन्तिम मिति - २०७७-०७-२०
खड्केटारी-बागे-पंचासे दोबिल्ला सडक र सर्केटारी-आरुखर्क सडकको स्तरोन्नति सम्बन्धि बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना प्रकाशित मिति - २०७७-०८-०७ अन्तिम मिति - २०७७-०९-०७
प्रशासनिक भवनको आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सम्बन्धि सुचना प्रकाशित मिति - २०७७-०९-२३ अन्तिम मिति - २०७७-१०-०२
कुभिण्डे-मट्टिखान नुवाकोट वडा कार्यालय सडक खण्डको स्तरोन्नती गर्ने बारेको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना प्रकाशित मिति - २०७७-१०-१४ अन्तिम मिति - २०७७-११-१४

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/phedikholamungov/public_html/inclds/foot.inc.php on line 6
हामीसंग जोडिनुहोस् :  
© २०७३-२०७७ फेदीखोला गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय । सर्वाधिकार सुरक्षित
Powered By : IT Dpart, Phedikhola RM