फेदीखोला गाउँपालिका
२३ बैशाख २०७८, बिहीबार
सुचना / सार्वजनिक खरिद
ब्याक हो लोडर खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आव्ह्वानको सूचना प्रकाशित मिति - २०७४-०९-२४ अन्तिम मिति - २०७४-१०-२४
ल्यापटप खरिद सम्बन्धि सूचना प्रकाशित मिति - २०७६-०६-१७ अन्तिम मिति - २०७६-०७-१८
झोलुंगे पुलको लागि आवश्यक पार्टपुर्जा खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना प्रकाशित मिति - २०७६-०७-०६ अन्तिम मिति - २०७६-०८-०५
ल्यापटप खरिद सम्बन्धि दोस्रो पटक संसोधित बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना प्रकाशित मिति - २०७६-११-१५ अन्तिम मिति -
मिनी टिलर (हाते ट्रयाक्टर) खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना प्रकाशित मिति - २०७६-११-१८ अन्तिम मिति - २०७६-१२-०३
औषधि र मेडिकल सामानको खरीद सम्बन्धी शिलबन्धी दर भाउपत्र आव्ह्वानको सूचना प्रकाशित मिति - २०७७-०८-१५ अन्तिम मिति - २०७७-०८-३०
मिनी टिलर (हाते ट्याक्टर) खरीद सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति - २०७७-०८-१८ अन्तिम मिति - २०७७-०९-०३
कृषी एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउन इच्छुक डिलर, उत्पादक वा अधिकृत कम्पनिहरुले बोलपत्र दाखिला गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति - २०७७-०८-१९ अन्तिम मिति - २०७७-०९-१९
कृषि एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सुचना प्रकाशित मिति - २०७७-०९-२७ अन्तिम मिति - २०७७-१०-२७

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/phedikholamungov/public_html/inclds/foot.inc.php on line 6
हामीसंग जोडिनुहोस् :  
© २०७३-२०७७ फेदीखोला गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय । सर्वाधिकार सुरक्षित
Powered By : IT Dpart, Phedikhola RM