EN | NP
सुचना तथा जानकारी / जानकारी
सडक सदुपयोग शुल्क उठाइ रकम दाखिला गर्ने प्रयोजनको लागी बढाबढको सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना
प्रकाशित मिति - २०८०-०५-०४

आ.ब.२०८०/८१ को लागी स्याङ्जा जिल्लाको दररेट
प्रकाशित मिति - २०८०-०४-३१

एम्बुलेन्स खरिदका लागी तयार भएको स्पेसिफिकेसन
प्रकाशित मिति - २०७९-१२-१३