११ असार २०७९, शनिबार
���������������/��������������������������� ���������������/
आ.ब. २०७७/७८ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व-मुल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको अंक
लागु मिति-२०७८-१०-१८

आ.ब. २०७७/७८ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व-मुल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको अंक । नतिजाको विस्तृत जानकारी तपशिलको लिंकबाट हेर्न सकिनेछ । https://lisa.mofaga.gov.np/report

 

हामीसंग जोडिनुहोस् :  
© २०७३-२०७७ फेदीखोला गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय । सर्वाधिकार सुरक्षित
Powered By : IT Dpart, Phedikhola RM