८ जेष्ठ २०७९, आइतबार
सुचना/बोलपत्र/
ब्याक हो लोडर खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आव्ह्वानको सूचना
लागु मिति-२०७४-०९-२४
अन्तिम मिति-२०७४-१०-२४
हामीसंग जोडिनुहोस् :  
© २०७३-२०७७ फेदीखोला गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय । सर्वाधिकार सुरक्षित
Powered By : IT Dpart, Phedikhola RM