Saturday September 26, 2020  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu

व्याकहो लोडर खरिदबारे

व्याकहो लोडर खरिदबारे निम्न बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । विस्तृतमा...

मोटरसाइकल खरिदबारे

मोटरसाइकल खरिदबारे निम्न बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । विस्तृतमा...

श्री वि.एस. मोटर्स प्रा.ली., वुटवल- सम्झौताका लागी उपस्थीती हुने बारे |

श्री वि.एस. मोटर्स प्रा.ली., वुटवल- सम्झौताका लागी उपस्थीती हुने बारे विस्तृतमा...

सवारी साधन खरिदका लागी सिलवन्दी बोलपत्र आवहानको सुचना |

सवारी साधन खरिदका लागी सिलवन्दी बोलपत्र आवहानको सुचना | विस्तृतमा...

दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !

दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ! विस्तृतमा...

Invitation for Bids for the Upgrading of Khadketari-Panchase Dobilla Road, Phedikhola, Syangja

Invitation for Bids for the Upgrading of Khadketari-Panchase Dobilla Road, Phedikhola, Syangja विस्तृतमा...

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ! विस्तृतमा...

नि:शुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका अत्यावश्यक औषधी तथा सर्जिकल सामान खरिद सम्बन्धी शिल्बन्धी दरभाउ पत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना !

नि:शुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका अत्यावश्यक औषधी तथा सर्जिकल सामान खरिद सम्बन्धी शिल्बन्धी दरभाउ पत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना ! विस्तृतमा...

Invitation for Bids for the Upgrading of Kuvinde Mattikhan Road Syangja !

Invitation for Bids for the Upgrading of Kuvinde Mattikhan Road Syangja ! विस्तृतमा...

Invitation for Bids for the Construction of Multipurpose Hall, Phedikhola-2, Syangja

Invitation for Bids for the Construction of Multipurpose Hall, Phedikhola-2, Syangja विस्तृतमा...

Invitation for Bids for the Improving of Kuvinde-Mattikhan-Road & Khadketari-Panchase-Dobilla Road, Syangja !

Invitation for Bids for the Improving of Kuvinde-Mattikhan-Road & Khadketari-Panchase-Dobilla Road, Syangja ! विस्तृतमा...

आन्तरिक आय तर्फको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !

आन्तरिक आय तर्फको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ! विस्तृतमा...

ढुङ्गा, गिटि, वालुवा लगायत प्राकृतिक साधन उपयोग शुल्कको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !

ढुङ्गा, गिटि, वालुवा लगायत प्राकृतिक साधन उपयोग शुल्कको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ! विस्तृतमा...

सडक उपयोग, संरक्षण तथा मर्मत संभार शुल्कको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !

सडक उपयोग, संरक्षण तथा मर्मत संभार शुल्कको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ! विस्तृतमा...

सडक उपयोग, संरक्षण तथा मर्मत संभार शुल्क र ढुङ्गा, गिटि, वालुवा लगायत प्राकृतिक साधन उपयोग शुल्कको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी पुन: प्रकाशित सूचना ।

सडक उपयोग, संरक्षण तथा मर्मत संभार शुल्क र ढुङ्गा, गिटि, वालुवा लगायत प्राकृतिक साधन उपयोग शुल्कको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी पुन: प्रकाशित सूचना । विस्तृतमा...

फेदीखोला गाउँपालिका वडा नं. १ रामकोटमा निर्माण गरिने वडा नं. १ को वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना !

फेदीखोला गाउँपालिका वडा नं. १ रामकोटमा निर्माण गरिने वडा नं. १ को वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना ! विस्तृतमा...

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी पुनः प्रकाशित सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी पुनः प्रकाशित सूचना विस्तृतमा...

एक शिक्षक एक ल्याप्टप कार्यक्रम अन्तरगत ल्याप्टप खरिद सम्बन्धि सुचना

इच्छुक फर्मले कात्तिक १७ गतेसम्म कार्यालय समयभित्र बोलपत्र खरिद गर्न सक्नुहुनेछ र कात्तिक १८ गते दिनको १२ बजेभित्र बोलपत्र दाखिला गर्नुपर्नेछ । थप जानकारीको लागि - https://bolpatra.gov.np/egp/ विस्तृतमा...

ट्रस र झोलुगे पुल निर्माण गर्न आवश्यक फलामे सामानहरु फ्रेबिकेशन तथा सप्लाई गर्ने कार्यको बोलपत्र प्रकाशन सम्बन्धी सुचना

ट्रस र झोलुगे पुल निर्माण गर्न आवश्यक फलामे सामानहरु फ्रेबिकेशन तथा सप्लाई गर्ने कार्यको बोलपत्र प्रकाशन सम्बन्धी सुचना विस्तृतमा...

तीनवटा सडकखण्ड कालोपत्रे गर्ने कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान

तीनवटा सडकखण्ड कालोपत्रे गर्ने कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान विस्तृतमा...

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी पुनः प्रकाशित सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी पुनः प्रकाशित सूचना विस्तृतमा...

ल्यापटप, डेस्कटप तथा प्रिन्टर खरिदबारे सुचना

ल्यापटप, डेस्कटप तथा प्रिन्टर खरिदबारे सुचना (संशोधनसहित) विस्तृतमा...

ल्यापटप, डेस्कटप तथा प्रिन्टर खरिदबारे सुचना (पुन संशोधन)

ल्यापटप, डेस्कटप तथा प्रिन्टर खरिदबारे सुचना (पुन संशोधन) विस्तृतमा...
जनप्रतिनीधि/पदाधिकारी