Sunday August 18, 2019  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu

व्याकहो लोडर खरिदबारे

व्याकहो लोडर खरिदबारे निम्न बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।

विस्तृतमा...

मोटरसाइकल खरिदबारे

मोटरसाइकल खरिदबारे निम्न बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।

विस्तृतमा...

श्री वि.एस. मोटर्स प्रा.ली., वुटवल- सम्झौताका लागी उपस्थीती हुने बारे |

श्री वि.एस. मोटर्स प्रा.ली., वुटवल- सम्झौताका लागी उपस्थीती हुने बारे

विस्तृतमा...

सवारी साधन खरिदका लागी सिलवन्दी बोलपत्र आवहानको सुचना |

सवारी साधन खरिदका लागी सिलवन्दी बोलपत्र आवहानको सुचना |

विस्तृतमा...

दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !

दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !

विस्तृतमा...

Invitation for Bids for the Upgrading of Khadketari-Panchase Dobilla Road, Phedikhola, Syangja

Invitation for Bids for the Upgrading of Khadketari-Panchase Dobilla Road, Phedikhola, Syangja

विस्तृतमा...

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !

विस्तृतमा...

नि:शुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका अत्यावश्यक औषधी तथा सर्जिकल सामान खरिद सम्बन्धी शिल्बन्धी दरभाउ पत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना !

नि:शुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका अत्यावश्यक औषधी तथा सर्जिकल सामान खरिद सम्बन्धी शिल्बन्धी दरभाउ पत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना !

विस्तृतमा...

Invitation for Bids for the Upgrading of Kuvinde Mattikhan Road Syangja !

Invitation for Bids for the Upgrading of Kuvinde Mattikhan Road Syangja !

विस्तृतमा...

Invitation for Bids for the Construction of Multipurpose Hall, Phedikhola-2, Syangja

Invitation for Bids for the Construction of Multipurpose Hall, Phedikhola-2, Syangja

विस्तृतमा...

Invitation for Bids for the Improving of Kuvinde-Mattikhan-Road & Khadketari-Panchase-Dobilla Road, Syangja !

Invitation for Bids for the Improving of Kuvinde-Mattikhan-Road & Khadketari-Panchase-Dobilla Road, Syangja !

विस्तृतमा...

आन्तरिक आय तर्फको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !

आन्तरिक आय तर्फको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !

विस्तृतमा...

ढुङ्गा, गिटि, वालुवा लगायत प्राकृतिक साधन उपयोग शुल्कको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !

ढुङ्गा, गिटि, वालुवा लगायत प्राकृतिक साधन उपयोग शुल्कको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !

विस्तृतमा...

सडक उपयोग, संरक्षण तथा मर्मत संभार शुल्कको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !

सडक उपयोग, संरक्षण तथा मर्मत संभार शुल्कको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !

विस्तृतमा...

सडक उपयोग, संरक्षण तथा मर्मत संभार शुल्क र ढुङ्गा, गिटि, वालुवा लगायत प्राकृतिक साधन उपयोग शुल्कको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी पुन: प्रकाशित सूचना ।

सडक उपयोग, संरक्षण तथा मर्मत संभार शुल्क र ढुङ्गा, गिटि, वालुवा लगायत प्राकृतिक साधन उपयोग शुल्कको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी पुन: प्रकाशित सूचना ।

विस्तृतमा...

फेदीखोला गाउँपालिका वडा नं. १ रामकोटमा निर्माण गरिने वडा नं. १ को वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना !

फेदीखोला गाउँपालिका वडा नं. १ रामकोटमा निर्माण गरिने वडा नं. १ को वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना !

विस्तृतमा...
जनप्रतिनीधि/पदाधिकारी