Thursday August 6, 2020  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu

सम्माननिय गाउपलिका प्रमुख ज्यु, सामाजिक सन्जाल मार्फत जनताका चासो, गुनासो र समस्या बुझ्जे अभिप्राय ले online गुनासो मार्फत हाम्रा समस्या राख्न् दिनु भएको पर्ती हार्दिक आभारी छु, फेदिखोला गाउपलिका आँफैमा येउटा अती नै सम्भाबना बोकेको गाउपलिका हो, भौगोलिक छेत्रफलले केही सानो भय ता पनि यहाँका पर्यटक


Madrista surya , Galem/ ranpu Now japan

प्रतिक्रियाका लागि क्लिक गर्नुहोस्

तपाईको गुनासो हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं, अफिसियल प्रतिक्रियाको लागि गुनासो पेजमा अपडेट हुनुहोला

श्रीमान गाँउपालिका अध्यक्ष ज्यू फेदीखोला गाँउपालिका (प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत/सुचना अधिकारी ज्यू) हाम्रो यस फेदीखोला गाँउपालिकाको वडा नं ः ४ राँपू, गलेम र खामोहलेमा यो वा त्यो वाहानमा विगतका समयहरुमा पनि १ २ महिना विद्युत प्रशारण नभएको विषय हामी सामु पृथ्क छैन । तर फेरी अहिल पनि मिति २०७५ असार १


binodpaudel43@gmail.com , Phedikhola 4, Ranpu Syangja

प्रतिक्रियाका लागि क्लिक गर्नुहोस्

तपाईको गुनासो हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं, अफिसियल प्रतिक्रियाको लागि गुनासो पेजमा अपडेट हुनुहोला

??????, ??? ????? ??????? ? ????? ????????? ???????? ????? ????? ????? ????? ? ? ?? ????? ????? ?????? ???? ??????? ??????? ????? ??? ???? ? ????? ??????? ?????? ??? ?? ???? ?? ???? ????? ???? ????? ???? ? ????????


Manu Chhetri , Phedikhola

प्रतिक्रियाका लागि क्लिक गर्नुहोस्

तपाईको गुनासो हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं, अफिसियल प्रतिक्रियाको लागि गुनासो पेजमा अपडेट हुनुहोला

excellent work


prithvi narayan sharma , phedikhola -01

प्रतिक्रियाका लागि क्लिक गर्नुहोस्

तपाईको गुनासो हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं, अफिसियल प्रतिक्रियाको लागि गुनासो पेजमा अपडेट हुनुहोला

asa


aa , aa

प्रतिक्रियाका लागि क्लिक गर्नुहोस्

तपाईको गुनासो हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं, अफिसियल प्रतिक्रियाको लागि गुनासो पेजमा अपडेट हुनुहोला

thik ho


sanju , pokhara

प्रतिक्रियाका लागि क्लिक गर्नुहोस्

तपाईको गुनासो हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं, अफिसियल प्रतिक्रियाको लागि गुनासो पेजमा अपडेट हुनुहोला

thik ho


sanju , pokhara

प्रतिक्रियाका लागि क्लिक गर्नुहोस्

तपाईको गुनासो हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं, अफिसियल प्रतिक्रियाको लागि गुनासो पेजमा अपडेट हुनुहोला

thik ho


sanju , pokhara

प्रतिक्रियाका लागि क्लिक गर्नुहोस्

तपाईको गुनासो हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं, अफिसियल प्रतिक्रियाको लागि गुनासो पेजमा अपडेट हुनुहोला

Hari


Hi , Rita

प्रतिक्रियाका लागि क्लिक गर्नुहोस्

तपाईको गुनासो हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं, अफिसियल प्रतिक्रियाको लागि गुनासो पेजमा अपडेट हुनुहोला

Hari


Hi , Rita

प्रतिक्रियाका लागि क्लिक गर्नुहोस्

तपाईको गुनासो हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं, अफिसियल प्रतिक्रियाको लागि गुनासो पेजमा अपडेट हुनुहोला

Net ma problem dekhiyo thanks


Ghan shyam subedi , Phedikhola

प्रतिक्रियाका लागि क्लिक गर्नुहोस्

तपाईको गुनासो हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं, अफिसियल प्रतिक्रियाको लागि गुनासो पेजमा अपडेट हुनुहोला

Fita


Sita , Vita

प्रतिक्रियाका लागि क्लिक गर्नुहोस्

तपाईको गुनासो हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं, अफिसियल प्रतिक्रियाको लागि गुनासो पेजमा अपडेट हुनुहोला


,

प्रतिक्रियाका लागि क्लिक गर्नुहोस्

तपाई
जनप्रतिनीधि/पदाधिकारी