Saturday September 26, 2020  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu

परिचय ->

फेदिखोला स्याङ्जाको उत्तर क्षेत्रमा फैलिएको एक गाउँपालिका हो ।  विसं २०७३ सालमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७४४ स्थानीय  तह (गाउँपालिका तथा नगरपालिका) लागू गर्दा स्याङ्जा जिल्लामा बाङ्गेफड्के,  भाटखोला, आरुखर्क र फेदीखोला गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर फेदिखोला  गाउँपालिका घोषणा गरिएको हो । फेदिखोला गाउँपालिकामा ५ वडाहरू रहेका छन् ।  फेदिखोलाको कुल क्षेत्रफल ५६।७३ वर्ग किमी छ । यो गाउँपालिकाको पूर्वमा  कास्की जिल्ला पर्दछ भने पश्चिममा आँधीखोला गाउँपालिका छ। यसको उत्तरी  भागमा कास्की जिल्ला क्षेत्रमा पुतलीबजार नगरपालिका र आँधीखोला गाउँपालिका  पर्दछन् ।

जनप्रतिनीधि/पदाधिकारी