English  ०६३-४०२०७३, ०६३-४०२०५३ ११ कात्तिक २०७७, मंगलबार
जानकारी / कर तथा शुल्कहरु / भुमि कर
भुमि कर
तिरो कर - १२०