English  ०६३-४०२०७३, ०६३-४०२०५३ ११ कात्तिक २०७७, मंगलबार
जानकारी / कर तथा शुल्कहरु / व्यवसाय दर्ता शुल्क
व्यवसाय दर्ता शुल्क
होटल - २१०० होमस्टे - ० खाद्यान्न,किराना डिलर र खुद्रा - १५००