Sunday September 22, 2019  |    |  NEP | EN

PHEDIKHOLA RURAL MUNICIPALITY

Office of the Rural Municipal Executive | Phedikhola, Syangja, Gandaki State, Nepal

Menu
Information
Public Procurement/Tender Notices
Elected Persons/Official
Welcome to Phedikhola Rural Municipality
Phedikhola was a village development committee in Syangja District in the Gandaki Zone of central Nepal. At the time of the 2011 Nepal census it had a population of 6183 people living in 1645 individual households.[1] In 12 March 2017, the government of Nepal implemented a new local administrative structure consisting of 744 local units.With the implementation of the new local administrative structure, VDCs have been replaced with municipal & village councils. Phedikhola is one of those village councils out of 744 local units.Phedikhola is created by merging Bagephatake, Bhatkhola, Arukharka & Fedikhola itself.
 
 1. प्रमाणित->जन्म, विवाह, घर पाताल, कागज/मञ्जुरीनामा, हकवाला वा हकदार, अविवाहित, अंग्रेजी सिफारिस तथा प्रमाणित, आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता, जग्गा मूल्याङकन, जीवितसंगको/मृतकसंगको नाता प्रमाणित
 2. सिफारिस->घरजग्गा नामसारी, मोही लगत कट्टा, घर कायम, छात्रबृत्ति, अपाङ्ग, बसोबास, नागरिकता, विद्युत/धारा जडान, व्यवसाय, ठाउँसारी, नावालक परिचयपत्र, चौपाय सम्वन्धी, विद्यालय सञ्चालन स्वीकृत
 3. दर्ता->जन्म/मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाईसराइ, मिलापत्र कागज/उजुरी, व्यवसाय नविकरण तथा दर्ता
 4. सामाजिक सुरक्षा भत्ता-> जेष्ठ नागरिक दलित, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा महिला, पूर्ण/आशिक अशक्त्त अपाङ्गता भत्ता
Welcome to Phedikhola Rural Municipality
Project and Plan
 • युवा रोजगार बैंक

  देशमा बढ्दै गएको बेरोजगारी र युवा पलायनलाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकामा रोजगार बैंक स्थापना गरिनेछ । गाउँपालिकामा रहेका युवाहरुको दक्षता सर्वेक्षण गरी दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारको वातावरण दिलाउन तथा अदक्ष जनशक्तिलाई आवश्यक सीप विकास तालिम विभिन्न केन्द्रमार्फत प्रदान गरिनेछ । युवा परिषदको

 • अत्यन्त सहज तथा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा

  गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रुपमा प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकको नैर्सगिक अधिकार हो । ‘स्वस्थ नागरिक स्वस्थ देश, दक्ष जनशक्ति प्रगति र समृद्धि’ भन्ने नारालाई मनन गर्दै गाउँपालिकामा अत्यन्त सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न तथा उक्त सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आगामी ५ बर्षभित्र

 • प्राविधिक शिक्षालय स्थापना'

  राष्ट्र निमाणको आधार गुणस्तरीय शिक्षा र आधुनिक शैक्षिक पूर्वाधार तथा त्यसका उत्पादन हुने तथ्यलाई मनन गर्दै शिक्षाको गुणस्तरीयतामा जोड दिइनेछ । गाउँपालिकामा रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक अवस्था तथा शैक्षिक गुणस्तरीयता सुधारिने छ । विशेषत प्राविधिक शिक्षा तथा पद्धतीलाई जोड दिइनेछ

 • एक घर एक धारा अभियान

  गाउँपालिकावासीलाई शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्न गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न स्रोतहरुको पहिचान गरी आधुनिक प्रविधिबाट खानेपानी व्यवस्था तथा एक घर एक धाराको अभियान लागु गरिनेछ |

  1. ढाक्रेबास–मट्टीखान खानेपानी योजना (३ वर्षभित्र)
  2. ढाक्रेबास – भाटखोला खानेपानी योजना (३ वर्षभित्र)
  3. गलेम –
Your's Opinion

Loading...