Thursday May 28, 2020  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu

आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण सम्बन्धि फेदीखोला गाउँपालिकाको प्रोफाइल

आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण सम्बन्धि फेदीखोला गाउँपालिकाको प्रोफाइल हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् - नेपालीमा || अंग्रेजीमा   Download
जनप्रतिनीधि/पदाधिकारी