Saturday September 26, 2020  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu

शैक्षिक-संस्था ->

 • जनआदेश माध्यमिक विद्यालय
 • शीतला माध्यमिक विद्यालय गलेम
 • सरस्वती आधारभूत विद्यालय खामोहाले
 • जन सहयोग भद्रनारायण आधारभुुत विद्यालय
 • टोड्के आधारभुत विद्यालय
 • राम्चेदेवी आधारभुत विद्यालय
 • छपालीथोक आधारभुत विद्यालय

स्वास्थ्य चौकी ->

 • आरुखर्क स्वास्थ्य चौकी
 • आरुखर्क ग्रामीण स्वास्थ्य चौकी राँपु

सामुदायिक वन ->

 • लुकुला सामुदायिक वन
 • छिरुवापानी खरीडाँडा सामुदायिक वन
 • डिहि गाधोर सामुदायिक वन
 • जलुकेनी सामुदायिक वन
 • राहल खोला सामुदायिक वन
 • कुचेर्को मुहान सामुदायिक वन
 • गहतेरो सामुदायिक वन
 • नौलोखर्क सामुदायिक वन
 • जौखेत गौरारु सामुदायिक वन
 • थाट्लेसिद्द सामुदायिक वन
 • बाँझाखेत सामुदायिक वन
 • राले वन सामुदायिक वन
 • राँपु पाखा सामुदायिक वन
 • सिद्देश्वर सामुदायिक वन
 • काँढालीवाड सामुदायिक वन

सडक पूर्वाधार ->

 • सड्केटारी पञ्चासे ग्रामिण सडक
 • पर्सेभाटी–टोड्के आरुखर्क वडा सदरमुकाम सम्म जोड्ने ग्रामिण सडक
 • जोगीथोक–नयाँ गाउँ ग्रामिण सडक
 • नोगीथोकबाट .... सम्म ग्रामिण सडक
 • टोड्के देउराली – पाम्दुर खाल्टा ग्रामिण सडक
 • टोड्के स्कुलबाट माथिल्लो ग्रामिण सडक
 • सड्केटारी ग्रामिण सडकको पौवाबाट जोगीथर बाँयाटारी हुँदै स्थानचौर ग्रामिण सडक

धार्मिक स्थान ->

 • शिव मन्दिर डिहि
 • गैरापट्टी, जोगीस्थान
 • राँपुु
 • पौवा
 • छपालीथोक
 • बिभिन्न जातजातिका गोत्रानुसारको कुलको मन्दिर
 • सरस्वति मन्दिर
 • राम्चेदेवी मन्दिर
 • राममन्दिर

पर्यटकीय स्थान ->

 • आरुखर्क दरबार क्षेत्र
 • शिवालय मन्दिर आरुखर्क
 • राम्चेदेवी मन्दिर र पञ्चासे

कृषि उत्पादन ->

धान, मकै, कोदो

गहुँ, तोरी, आलु

गोलभेँडो

पशुपालन ->

भैँसी, गोरु, बाख्रा,

गाई, कुखुरा

जातजाती ->

ब्राह्मण, क्षेत्री, गुरुङ,
कामी, घर्ती, सार्की


जनसङ्ख्या ->

६२५५

घरधुरी-संख्या ->

९६५

जनप्रतिनीधि/पदाधिकारी